چگونه پیشنهاد حمل بدهم؟

 ابزار های ارایه دهندگان خدمانت حمل و نقل
ترابر به شما اکان بهره مندی از تمامی ابزار های مور نیاز برای یافتن یاده، پیشنهاد در شبکه و مدیریت بار ها را ارایه می نماید. ما با همکاران خود برای تامین راه کار های تلفیقی از مسیر یابی دقیق و ارسال به دیگر نقاط همکاری کرده و همیشه در جهت رشد ابزار های جدید و خلاق فعالیت می نماییم که تجربه شما از ترابر را بهینه و پر سود تر می نماید. 

یافتن ارسال
ارسال هایی را بیابید که می توانند کار شما را سریع و ساده انجام دهند. ابزار هایی را بیابید که بر اساس غناوری های توانمند ساخته شده و به شما امکان مرتب کردن ارسال ها را سریع و بدون نیاز به بارگزاری مجدد صفحه بدهند. شما میت وانید این ابزار را برای یافتن شرکت هایی که دقیقا با مسیر ها و حوزه های نزدیک به شما تناسب دارند، سفارش دهید و با هزینه هایی که مد نظر شما می باشند مطابقت دهید. اکنون شرکت را بیابید.
راهنمای ترابر
شرکت خود را بزرگتریت مرکز خدمات حمل و نقل در اینترنت اضافه کنید. این کار مجانی بوده و به شما لیستی ارایه کرده و شما می توانید خود را در مقابل هزاران مشتری قرار دهید که هر روزه درخواست پیشنهاد ارسال دارند. هرچه فعال تر باشید رتبه بالاتری در کسب و کارخ واهید داشت و افراد بیشتری را به خود جلب می کنید. به مرکز ترابر بپیوندید. 
ماشین حساب ارسال
نرخ ها خود را قیمت های حقیقی برای پیشنهاد پذیرفته شده در بازار مقایسه نمایید. عوامل و فاکتور های براور قیمت های ارسال در طبقه مسیر های طولانی با وزن بالا و حتی خطوط حمل و نقل به مشتریان و تامین کنندگان خدمات انتظارات بهینه و مستدل در مورد هزینه ها ارایه می نماید. نرخ ها را مقایسه کنید. 
جستجوهای ذخیره شده
به منظور اینکه بتوانید خدمات ایمیل شده را هر روزه آرشیو نمایید جستجوی خود را ذخیره نمایید. این مساله راهی بزرگ برای ذخیره زمان با قرار دادن ارسال های جدید و به روز شده می باشد که با معیاره ای جستجوی ارسال شما در صندوق ورودی تان تناسب دارند. بعد از سفارش یک جستجو به ابزار یافتن ارسال، به سادگی روی ذخیره این جستجو کلیک کرده تا ارسال های لیست روزانه را دریافت نمایید.
نرخ های من
نرخ های خود را مستقیما در ترابر برای تسریع رزرو و سادگی کسب و کار جدید ذخیره نمایید. این نرم هایی که ازطرف شما وارد می شوند می توانند در نرخ های جدول رزرو در مورد ارسال هایی منتشر شوند که با معیار های شما همخوانید ارند و لذا شما می توانید درخواست هایی در مورد ارسال را بدون اینکه نیاز به جستجو و طرح مزایده باشد، رزرو نمایید. 
رزرو کردن
فورا هر گونه ارسال که با آیکون رزرو کنید نشان داده میشود را ذخیره و رزرو نمایید.  در صورتیکه شما به وسیله SaferWatch مانیتور شده با نمره بازخورد شما برابر با 5 یا بیشتر باشد و حداقل 90 درصد بازخورد مثبت دارید، میت وانید به صورت همزمان بار هایی را با قیمت مشتریان رزرو نمایید. این بدان معناست که نیازی به انتظار برای مشتریان ندارید تا پیشنهاد شما را بپذیرند، بنابراین می توانید سریعتر وارد فرایند شوید. 
طرح مزایدات گروهی
درم ورد ارساله ایم تعدد بدون ریسک اصافه رزرو یا اینکه به لغو منتهی شوند، کلیک کنید. با طرح پیشنهادات گروهی، تامین کنندگان با صلاحیت خدمات در ترابر می توانند چندین ارسال را در یک گروه قرارد اده و حدی برای میزان پیشنهادات از سوی شما تعیین نمایند. هنگامیکه به ان می رسید، ترابر به صورت خودکار سایر پیشنهادات از سوی گروه را حذف می نماید. در مورد پیشنهادات گروهی ترابر بیشتر بدانید. 
طرح پیشنهادات به صورت اتوماتیک زیر حد مجاز
طرحی پیشنهاد خود را به منظور اطمینان از اینکه زیر حد مجاز نمی باشند، به صورت خودکار انجام دهید. کمترین میزان مزایده را به صورت اتوماتیک وارد کرده تا هنگامیکه در حین انجام فرایند هستید، با کمترین هزینه کف پیشنهادات را حاصل نموده باشید. این راهی بسیار بهینه برای پیشنهاد به صورت رقابتی می باشد. در مورد این بخش بیشتر بدانید. 
ابزار پروفایل ایمن تر
به منظور انجام سریعتر ثبت نام پروفایل خود را مستقیما از پایگاه داده  SAFER وارد نمایید. همچنین می توانید تعداد DOT/MC خود را نیز در پروفایل نشان داده و مشتریان بالقوه می تواند روی آن برای یافتن رکورد های ایمنی، اختیارات و اطلاعات بیمه کلیک نمایند. 
مرکز پیام
تمامی ارتباطات ترابر را در مکان از مرکز پیام در مرکز کارخ ود ارسال نمایید. این ابزار شخصی به شما کمک می نماید که اطمینان حاصل کنید که پیام های مهم در حساب کاربری شما گم نمی شوند. می توانیذد پیام ها را بر اساس نوع، تاریخ، دیده شدن و غیره مرتب نمایید. می توانید مرکز پیام را با کلیک روی پیام های من بیابید. به مرکز پیام بروید. 
برنامه شرکت های توانمند
به منظور دریافت پشتیبانی VIP و دیگر مزایای انحصاری به یک حامل توان تبدیل شوید. برنامه مورد نظر برای تامین کنندگان ختدمات کاملا مجانی می باشد. تمامی آنچه باید انجام دهید این است که توانایی خود را برای اینکه به عنوان یک تامین کننده ارشد خدماتی در ترابر باشید را به کار بگیرید. در این باره بیشتر بدانید. 
هشدار مزایدات
به محض اینگه تامین کننده دیگری پیشنهادی را در محل ارسال می گذارد به صورت ایمیل، پیام متنی یا مرکز پیام ترابر مطلع شوید. این گزینه را هنگامی بررسی نمایید پیشنهاد بعدی خود را ارایه مین مایید به طوریکه بتوانید به سرعت به پیشنهادات در شرایط رقابت پاسخ دهید. به روز رسانی مرکز ارجاع ارتباطی را انجام دهید. 
ابزار همراه
به تمامی فعالیت های مهم ترابر خود با یادآوری های ارایه شده دسترسی سریع و مستقیم داشته باشید. مشتریان ارسال و تامین کنندگان خدمات می توانند تا تاریخ یک پیشنهاد، رزرو، صبر کرده و سوالات را بپرسند، و وضعیت ها را به روز رسانی کنند و کارهاید یگر انجام دهند. ابزار ترابر بهترین راه برای مدیریت حسایت ترابر می نباشد. این مورد خصوصا هنگامی کاربرد دارد که شما در راه هستید. در مورد ابزار ترابر بیشتر بدانید. 
اشتراک موقعیت از سوی ترابر
به مشتریان امکان بدهید که ارسال های خود را به صورت دستی با به روز رسانی اتوماتیک موقعیت شما پیگیری نمایند. روش ردیابی مسیر را از بخش تنظیمات ردیابی ترابر به منظور اطلاعات رسانی به مشتریا در مورد موقعیت و وضعیت ارسال در ترانزیت کلیک کنید. پیشنهاد این خدمات مشتریان را تشویق می نماید که پیشنهاد شما را پذیرفته و بدانند که می توانند پیشرفت ارسال خود را پیگیری نمایند. در این باره بیشتر بدانید.
به روز رسانی های وضعیت
موقعیت آنی خود و وضعیت را در پروفایل نمایش دهید. تا 160 کاراکتر می توانید برای ایجاد پیام وضعیت به مشتریان و اطلاع رسانی به آنها در مورد مسیر حرکت و وضعیت بار در ترانزیت استفاده نمایید. می توانید با این کار مشتریان را تشویق کنید که به میزان مکرر به منور کمک به اظمینان آنها و اطلاع رسانی به آنها درم ورد ارسال، گزارشاتی ارایه نمایند. وضعیت خود را مرکز اصلی به روز رسانی کرده و در سایت ترابر از طریق پروفایل نمایش دهید.