مزایای ترابرنت برای صاحبان بار

1. صاحبان بار می توانند به راحتی اعلام بار کنند و تعداد بسیار زیادی راننده در لحظه از آن با خبر شوند.
صاحبان بار می توانند سر فرصت و بدون دغدغه راننده و پیشنهاد مورد نظر خود را انتخاب کنند.
2. بار در سامانه ترابرنت با توجه به ابزارهای کنترلی به موقع  و ایمن حمل می شود.
3. صاحبان بار می توانند بصورت لحظه ای و آنلاین بار خود را ردیابی کنند. 
4. شاید بتوان یکی از مزایای استفاده از ترابرنت را مقرون بودن هزینه های حمل برای صاحبان بار دانست. این امر برای بارهای متوالی در درازمدت هزینه ها را به شدت کاهش می دهد.
5. اکثر رانندگان عضو شده در ترابرنت، افراد جوان و تحصیل کرده ای هستند که صلاحیت آنها در سیستم بررسی شده است. این مزیت، روال کیفی کار را بالا خواهد برد.