مزایای ترابرنت برای رانندگان

1. عضویت در ترابر نت بصورت کاملا رایگان است و رانندگان می توانند در لحظه، بارهای زیادی را که آماده حمل شدن است، مشاهده کنند.
2. یکی از مهمترین مزایای عضویت در ترابرنت برای رانندگان این است که آنها، هم در مسیر رفت بارهای ثبت شده را می توانند مشاهده کنند و هم در مسیر برگشت، این امکان وجود دارد. مزیت این روش این است که رانندگان با وسیله خود، بدون بار و خالی بر نمی گردند و هیشه می توانند برای حمل بار جدید در مقاصد مختلف پیشنهاد حمل دهند.
3. برنامه ریزی دقیق شغلی و تعیین مسیرهای پربار
4.صدور بیمه نامه آنلاین و صرفه جویی در زمان
5. مشاهده اعلام بار بصورت لحظه ای و آنلاین