فواید استفاده از سرویس‌های ترابرنت

 • استعلام قیمت رایگان و ارائه به‌صرفه‌ترین قیمت
 • سهولت در ثبت بار از‌ طریق ارتباط API
 • پیشنهاد هوشمند ناوگان دارای مجوز فعالیت
 • امکان رهگیری لحظه‌ای محموله‌های در‌حال ارسال

ارتباط سیستمی

 1. اتصال وب سرویسی بانرم افزار داخلی
 2. ارسال پارامترهای محموله به شکل اتوماتیک
  به برنامه ترابرنت
  (مواردی که قابل اتومات سازی نیستند به شکل دستی)
 3. تخصیص ناوگان و رهگیری محموله

پنل وب

 1. ورود اطلاعات:
  مبدا، مقصد، نام کالا، تاریخ بارگیری
 2. اعلام قیمت
  اعلام بارگیر متناسب
 3. ورود اطلاعات تکمیلی
 4. تخصیص ناوگان و رهگیری محموله

اپ موبایل صاحب کالا

 1. ورود اطلاعات:
  مبدا،مقصد، نام کالا،تناژ، تاریخ بارگیری
 2. اعلام قیمت
  اعلام بارگیر متناسب
 3. تایید قیمت و اطلاعات
  بارگیری توسط صاحب کالا
 4. تخصیص ناوگان و رهگیری محموله